Accés a la informació

#AlbuixechTransparent

Dimarts, 18 setembre 2018

Plans i programes anuals

9 - Els plans i programes anuals i pluriennals (vg. l'Agenda Local 21, i/o el Pla o mapa Estratègic) municipals en els quals es fixen objectius concrets, així com les activitats, mitjans i temps previst per a la seua consecució, i resultats o grau de consecució d'objectius obtingut.

L'Ajuntament no té subscrit cap pla ni programa anual o plurianual. En este cas no es veu amb l'obligació d'informar respecte d'això.

Inclou els documents en els quals s'estableixen objectius a desenvolupar i, si escau, l'avaluació dels resultats aconseguits durant l'aplicació del Pla.

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació