Accés a la informació

#AlbuixechTransparent

Organigrama

Alcaldesa:

 • MARTA RUIZ PERIS

Concejales:

 • 1º Teniente de Alcalde: Josep Tamarit Fuertes
 • 2º Teniente de Alcalde: María Luz Castellano Moreno
 • 3º Teniente de Alcalde: Julio Del Toro Plaza
 • Concejal: Alberto Celda López
 • Concejal: Rafael Soriano Guillén
 • Concejal: Julián Vecina Vilches
 • Concejal: Jose Manuel Riquelme Ruíz
 • Concejal: Patrick Sevillano Torres
 • Concejal: Ana Bayarri Remolí
 • Concejal: Javier Pecellín Portugués

Técnicos municipales:

 • Aparejadora:  aparellador@albuixech.es 
 • Arquitecto: departament.tecnic@albuixech.es   –   arquitecte@albuixech.es
 • Ingeniero:  enginyer@albuixech.es 
 • Telf. 961400601 ( Centralita )

Funcionarios y personal laboral del ayuntamiento:

 • Secretaria:  secretaria@albuixech.es 
 • Vicesecretaría:  vicesecretaria@albuixech.es
 • Facturación: admintervencio1@albuixech.es
 • Intervención: admintervencio@albuixech.es
 • Secretaría: admsecretaria@albuixech.es
 • Urbanismo: admurbanisme@albuixech.es
 • Contratación: contractacio@albuixech.es
 • Personal: personal@albuixech.es
 • Tributos:  tributs@albuixech.es 
 • Administrativa de urbanismo: admurbanisme@albuixech.es 
 • Agente de Empleo y Desarrollo Local (ADL): adl@albuixech.es
 • Servicios Sociales:  serveissocials@albuixech.es
 • Juzgado: jutjats@albuixech.es 
 • Recepción: recepcio@albuixech.es
 • Registro: registre@albuixech.es 
 • Fondos Europeos: fondoseuropeos@albuixech.es
 • Informática:  informatica@albuixech.es
 • Notificadora: administracion@albuixech.es
 • Telf. 961400601 ( Centralita )

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació