Accés a la informació

#AlbuixechTransparent

Dimecres, 22 maig 2019

Compatibilitat dels empleats públics

21 - Les resolucions d'autorització o reconeixement de la compatibilitat i les autoritzacions d'exercici de l'activitat privada a alts càrrecs.

Corporació de la legislatura 2015-2019

Compatibilitat de les activitats privades a realitzar pels càrrecs

EN AQUESTA LEGISLATURA NO ES PRODUEIX AQUESTA SITUACIÓ

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació